3 bước đơn giản để giặt đồ

Chọn địa điểm

Chọn khu vực của bạn và cửa hàng phục vụ

Đặt hàng

Chọn loại đồ giặt bạn cần

Thanh toán

Thanh toán và chờ giao hàng